Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

Metoda komunikatywna

 

Celem metody komunikatywnej  jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Obecnie metoda ta jest najczęściej używaną metodą w nauczaniu języków obcych.


Metoda ta skupia się w większym stopniu na umiejętności skutecznego uzyskania i wymiany informacji pomiędzy rozmówcami niż na poprawności gramatycznej danej wypowiedzi. Doza poprawności gramatycznej jest konieczna, ale nie najważniejsza o ile dochodzi do skutecznego porozumiewania się odpowiadającego danej sytuacji i tematowi rozmowy.

Wykorzystywanie tej metody podczas lekcji ma na celu stworzenie oraz promowanie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu codziennym. Dlatego też metoda komunikatywna przywiązuje szczególną uwagę do doboru odpowiednich ćwiczeń, które to mają za zadanie przypominać rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym. Przykładem takich ćwiczeń mogą być dialogi odgrywane przez uczniów w parach, bądź rozmowy prowadzone w małych grupach. Metoda komunikatywna promuje również wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Autentyczność materiałów wykorzystywanych w metodzie komunikatywnej ma również na celu zachęcić uczniów do ‘eksperymentowania’ z językiem obcym oraz do prób przeprowadzania swobodnych rozmów między sobą. Dlatego też w metodzie tej szczególnie ważna jest rola nauczyciela, którego jednym z zadań jest stwarzanie możliwie wielu sytuacji jak najbardziej przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy