Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

TELC

TELC – The European Language Certificates Akredytacje


I. Państwowe:

1. Zertifikat Deutsch (B1) jest dokumentem potwierdzający znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy jego uzyskiwaniu.
2. Większość regionów niemieckich uznaje certyfikaty TELC na poziomie B1 i B2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich.
3. Katalonia: Egzaminy TELC na wszystkich poziomach są przeprowadzane w szkołach podstawowych i średnich.
4. Włochy: Zertifikat Deutsch (B1) uznaje Ministerstwo Edukacji.5. Certyfikaty językowe TELC (poziom B2: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka.6. Węgry, Republika Czeska: Egzaminy TELC (poziom B1, B2) otrzymały akredytacje rządowe i można je zdawać np. jako egzaminy końcowe w szkołach średnich oraz przedkładać wraz z innymi dokumentami (CV) starając się o posadę w instytucjach rządowych, czy administracji.

II. Akademickie:

1. W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych. Zawsze więc warto sprawdzić, czy dana uczelnia akredytowała egzaminy TELC.
2. W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy określające poziom biegłości języka obcego w wielu kolegiach i uniwersytetach technicznych.

III. Firmach:

1. We Francji i Niemczech Izby Przemysłowo-Handlowe uznają certyfikaty TELC jako dokumenty określające poziom biegłości języka obcego. Najczęściej są to egzaminy biznesowe na poziomie B1 i B2.
2. Przygotowanie do egzaminów Certificate in English for Business Purposes (B1, B2) jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników w firmach takich jak HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-Versand, Bayer AG, Schwarz Pharma, Wacker – Chemie Gmbh i inne.

Egzamin TELC można zdawać z języka:

  • Angielskiego
  • Niemieckiego
  • Włoskiego
  • Hiszpańskiego
  • Tureckiego
  • Czeskiego
  • Francuskiego
  • Portugalskiego
  • Holenderskiego
  • Rosyjskiego

Egzamin TELC można zdawać na poziomie: A1 ; A2 ; B1 ; B2 ; C1 ; C2.

Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy