Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

Język niemiecki

 

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

 
 • Niemcy są jednym ze znaczących krajów pod względem gospodarczym na świecie.
 • Setki tysięcy wydawanych rocznie książek publikowanych jest w Niemczech.
 • Wiele międzynarodowych znanych firm ma swoje siedziby w Niemczech.
 • Język niemiecki jest na drugim miejscu jako najczęściej używany język w kontaktach biznesowych.
 • Język niemiecki to język wybitnych osób jak: Goethe, Nietzsche, Kafka, Mozart, Bach, Beethoven, Freud i Einstein.
 • Ucząc się niemieckiego poprawiasz swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy.
 • Język niemiecki jest językiem urzędowym także w Austrii i Szwajcarii.

 

Zajęcia prowadzimy:

Przygotowujemy do egzaminów

Cennik 2023/2024

Organizacja zajęć:

Dzieci 3-6 lat

 

 • Grupy  5 – 6 osób
 • Układ zajęć: 1 razy w tygodniu, po 1 godzinie lekcyjnej, (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
 • Godzina lekcyjna – 50 minut.
 • Cena za godzinę -  35 zł
 • Średnia miesięczna opłata - 140 zł

Dzieci I - III klasa SP

 • Grupy  6 – 8 osób
 • Układ zajęć: 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie lekcyjnej, (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
 • Godzina lekcyjna – 50 minut.
 • Cena za godzinę - 24,50 zł
 • Średnia miesięczna opłata - 196 zł

Dzieci IV - VIII SP

 • Grupy  6 – 8 osób
 • Układ zajęć: 1 raz w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne, (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
 • Godzina lekcyjna – 50 minut.
 • Cena za godzinę - 24,50 zł
 • Średnia miesięczna opłata - 196 zł

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych

 • Grupy  6 - 8  osób
 • Układ zajęć: 1 raz w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne, (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
 • Godzina lekjcyjna - 50 minut
 • Cena za godzinę - 24,50 zł
 • Średnia miesięczna opłata - 196 zł

Osoby dorosłe

 • Grupy  6 - 8 osób
 • Układ zajęć: 1 raz w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne, (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
 • Godzina lekjcyjna - 50 minut
 • Cena za godzinę - 24,50 zł
 • Średnia miesięczna opłata - 196 zł
Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy