Brak Ci
słów?
... nawet ryby
nauczymy mówić!

O szkole

 

Szkoła w Piotrkowie Trybunalskim została otwarta w sierpniu 2004 roku.


Nasz zespół to grupa indywidualistów, którzy każdego dnia pracują z pasją i zaangażowaniem. Wspólnie stworzyliśmy szkołę, którą lubimy i w której czujemy się dobrze i komfortowo. Cieszymy się z sukcesów Naszych klientów, martwimy się kiedy pomimo ciężkiej pracy, coś idzie nie tak….ale ciągle wierzymy i walczymy.

Nasi lektorzy:

Kadra Grunwald Centrum Języków Obcych to wykwalifikowani lektorzy polscy, jak też native speakers. Nasi pracownicy mają obowiązek nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, co czynią chętnie, poprzez aktywne uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Praca naszych lektorów podlega ciągłej hospitacji – zajęcia monitorowane są pod kątem dostosowania metod i technik pracy do możliwości percepcyjnych danej grupy słuchaczy. Wszystko po to, by słuchacze z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Nasi słuchacze:

Pozostają cały czas w centrum naszego zainteresowania. Kontrolujemy obecność na zajęciach, a w razie trzech kolejnych absencji kontaktujemy się z nimi, lub z ich opiekunami w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Skrupulatnie monitorujemy postępy w nauce oraz prowadzimy oceny edukacyjne na kolejnych etapach pracy. Stosujemy nowoczesne testy pisemne, których wyniki bezpośrednio oddziałują na dalszy sposób nauczania. W grupach przygotowujących się do egzaminu, oferujemy nieodpłatne konsultacje, umożliwiające nadrobienie zaległości lub wypełnienie luki wynikającej ze swoistych możliwości słuchaczy.

Nasze sukcesy:

  • Zwycięstwo w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na szkolenia językowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach projektu „Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla osób pracujących” W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego dla 144 osób, metodą tradycyjną i metodą Callana.
  • Zwycięstwo w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na szkolenia językowe finansowane przez EFS i budżet państwa w ramach projektu „Zostań Poliglotą II – kompleksowe kursy językowe dla osób pracujących” W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego dla 72 osób metodą Callana.
  • Pozyskanie funduszy unijnych dla kobiet bezrobotnych w ramach własnego projektu „Lepszy Start”. Projekt ten adresowany był do 100 bezrobotnych kobiet, a jego celem była aktywizacja zawodowa kobiet z Piotrkowa Trybunalskiego i przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia.
  • 98 % Pań z naszego projektu zdało egzamin TELC na różnych poziomach zaawansowania, z języka angielskiego i hiszpańskiego.
  • Pozyskanie funduszy unijnych dla specjalistów gospodarki materiałowej w ramach projektu; „Rozwój kompetencji specjalistów ds. gospodarki materiałowej w powiecie piotrkowskim”. Projekt był skierowany do 100 osób pracujących,zgłaszających z własnej inicjatywy, chęć podwyższania własnych  kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.
  • 100% naszych klientów zdało na koniec projektu egzamin zewnętrzny  TOEIC z wynikiem bardzo dobrym.
  • Radość maturzystów – 100% naszych uczniów zdaje egzamin maturalny


Nasze porażki:
 

  • Brak, mając taki zespół można góry przenosić.
Zapisz się na kurs
wypełnij formularz zgłoszeniowy