Maturzyści


Kurs maturalny przeznaczony jest dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.


Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystujemy autentyczne materiały egzaminacyjne. Zapoznajemy naszych słuchaczy ze strukturą i wymogami egzaminu, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Program, który realizujemy na kursie jest opracowany przez nauczycieli wchodzących w skład maturalnych komisji egzaminacyjnych. Nasze sale  wyposażone są w tablice  multimedialne, które pozwalają na ciekawy                      i innowacyjny sposób prowadzenia zajęć.


Cennik 2023/2024


Organizacja zajęć:

  • Zajęcia odbywają się od września do kwietnia
  • Grupy 6-8 osobowe
  • Układ zajęć: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (na życzenie grupy możliwa inna konfiguracja zajęć)
  • Godzina lekcyjna – 50 minut
  • Cena za godzinę lekcyjną - 24,50 zł
  • Średnia miesięczna opłata - 196 zł


Sposób nauczania:

Kurs maturalny jest najlepszą okazją do sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przed egzaminem. Pozwala to słuchaczom uniknąć stresu podczas właściwego egzaminu, wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię.

Na zajęciach uczymy pisania różnych typów tekstów wymaganych na maturze wykorzystując autentyczne materiały egzaminacyjne. Pracujemy nad umiejętnością wypowiadania się na różne tematy oraz doskonalimy zdolność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Powtarzamy i utrwalamy gramatykę oraz wzbogacamy zasób słownictwa uczestników kursu.

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera, a każdy słuchacz jest pod stałą opieką lektora prowadzącego.

W naszej ofercie również specjalny kurs przedmaturalny dla uczniów klas III .

Sprawdź naszą ofertę!